Jedním z hudebních žánrů, které vyučujeme na naší škole, je populární hudba a zpěv na mikrofon. Začínající populární zpěváci a zpěvačky, ve věku od čtrnácti do dvaceti let, si mohou zkusit zazpívat v doprovodu dětské kapely, jejíž obsazení se v průběhu let měnilo dle zájmu dětí o daný hudební styl.

Ve školním roce 2000-2001 začala s dětmi pracovat paní učitelka Jana Fejfarová, která žáky seznamovala především s taneční hudbou. V obsazení basová kytara, klávesy, elektrická kytara a bicí, vystupovali na interních akcích ZUŠ a akcích Červeného kříže, kde byli velice oblíbení a žádaní.

Ve školním roce 2004/2005 převzali školní kapelu učitelé pan Josef Tomášek a paní Jana Včeláková. Obsazení dětské kapely prošlo menší změnou (basová kytara, elektrická kytara, akustická kytara, bicí, trubka, klávesy) a obohatilo žánrové zaměření o rockovou muziku, vyšší populár a jazz. Pan učitel Tomášek dokázal nadchnout žáky pro ně novým žánrem (jazz), který posunul jejich schopnost harmonického a rytmického cítění.

Od školního roku 2006-2007 pracují mladí muzikanti pod vedením Mgr. Jany Včelákové. V obsazení  (basová kytara, elektrická kytara, akustická kytara, bicí,  klávesy, altový saxofon, tenorový saxofon) byla kapela schopná hrát instrumentální skladby (jazz, swing, vyšší populár), ale i rockový a populární žánr se zpěvem.

V celém období svého působení se kapela prezentovala na akcích pořádaných školou, ale i městem („Jičín-město pohádky“, tradiční „Jarní koncert“ a „Adventní koncert“, koncert v zámeckém parku – např. prezentace osvětlení pro město Jičín, koncerty pro Červený kříž atd.). 

Od školního roku 2010-2011 vede školní kapelu pan učitel Mgr. Pavel Krčmárik, dipl.um. a nyní už s názvem "AFTER PAST".