Bc. Jaroslava Komárková

Vystudovala na státní konzervatoři v Praze hru na lesní roh ve třídě prof. Aloise Čočka. Po absolvování konzervatoře působila v Jihočeské komorní filharmonii jako hráčka na lesní roh.

Od roku 1987 vyučuje hře na lesní roh, zobcovou flétnu i klavír na zdejší ZUŠce. Od 15. 11. 1993 je ředitelkou této instituce.

Z jejich bývalých žáků se jich pěkná řádka věnuje hudbě profesionálně a mnozí další se uplatňují i v amatérských orchestrech a hudebních seskupeních.

Na konzervatoř byli přijati tito její žáci:

  • David Prchlý (Roudnice nad Labem)
  • David Rakoncaj (Pardubice)
  • Nikola Holcová Šimková (Pardubice, Praha)
  • Anna Mikulová (Praha)

Je držitelkou několika ocenění za její dlouhodobou vynikající pedagogickou i manažerskou práci:

  • Diplom zaměstnanců ZUŠ J. B. Foerstera Jičín (rok 2013)
  • Plaketa Jana Ámose Komenského starosty města Jičína JUDr. Jana Malého (28. 3. 2016)
  • Medaile ministra školství 2. stupně (nejvyšší rezortní vyznamenání) z rukou ministryně JUDr. Kateřiny Valachové (28. 3. 2017)
  • Pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. (8. 5. 2017)
  • Žena regionu Královéhradeckého kraje - 3. místo (2017)