Bc. Komárková Jaroslava, DiS.

Vystudovala na státní konzervatoři v Praze hru na lesní roh ve třídě prof. Aloise Čočka. Po absolvování konzervatoře působila tři roky v Jihočeské komorní filharmonii jako hráčka na lesní roh.

Od roku 1987 vyučuje hře na lesní roh, zobcovou flétnu i klavír na zdejší ZUŠce. Od roku 1993 je ředitelkou této instituce.

Z jejich bývalých žáků se jich pěkná řádka věnuje hudbě profesionálně a mnozí další se uplatňují i v amatérských orchestrech a hudebních seskupeních.