Pocta Vadimu Petrovovi

Pocta Vadimu Petrovovi in memoriam

 

9.9.2021 se v Porotním sále Valdštejnského zámku v Jičíne uskutečnila soukromá a decentní, ale přes to velmi dojemná akce – předání in memoriam, čestného občanství Pohádkového města Jičína panu skladateli Vadimu Petrovovi, do rukou jeho vnuka Vadima Petrova.

 

Naše Zuška na pana skladatele Vadima Petrova vzpomíná s velkou pietou a vděčností za spolupráci na koncertech a společných vystoupeních v minulých letech. Pan Vadim Petrov do naší školy nějak důležitě zapadá a my jsme rádi, že jsme mohli být přizváni k této velmi skromné a kultivované (stejně, jako osobnost pana Petrova) příležitosti k jeho uctění a to ne jen, jako diváci, ale také jako hudební doprovod a připomenutí jeho melodií.

 

Kdo byl pan Vadim Petrov?

Dovolíme si níže pár úryvků z jeho oficiálního životopisu. Jak se zdá, naše škola byla panu Petrovovi asi souzena. Z řádků níže se dozvíme, že se pan Petrov, na začátku své hudební kariéry, osobně setkal se skladatelem Josefem Bohuslavem Foersterem, jehož jméno nese naše škola už od roku 1942.

 

Vadim Petrov je synem ruského emigranta lékaře MUDr. Vadima V. Petrova, potomka starobylého šlechtického rodu Repninů-Rěpninských s rodovou tradicí od r. 842.

Matka Adéla, nar. v Turnově, byla sólistkou Pěveckého sdružení pražských učitelek, nejstaršího ženského sboru v Čechách, zal. 1912. Ovlivněn chrámovou i sborovou tvorbou složil již v raném věku pro svoji matku „Biblické písně“, a po jejich provedení v kostele Panny Marie ve Staré Boleslavi mu osobně blahopřál i Mistr Josef Bohuslav Foerster, významný hudební skladatel.

 

Další životopisné informace o panu Petrovovi si společně s jeho tvorbou můžete prohlédnout na jeho webových stránkách www.vadim-petrov.com

 

Pro naše další vzpomínání na pana Petrova je důležitý jeho osobní, blízký vztah k podkrkonošské, krajinné oblasti, kam jezdil už od útlého dětství navštěvovat svého dědečka a také jeho okouzlení pohádkovou literaturou, zejména pak dílem pana spisovatele Václava Čtvrtka.

Spojení těchto dvou tvořivých a pohádkovému světu otevřených pánů: jičínského spisovatele Václava Čtvrtka a podkrkonošského hudebního skladatele Vadima Petrova nemohlo přinést nic jiného než poklady lidského umění do naší národní sbírky.

 

Město Jičín si je, již po generace, velmi dobře vědomo toho, jaké hodnoty zde vznikly a vznikají i nadále, pro kulturu dětí i dospělých. Jsou to přece především pohádky, které nám lidem jako první ukazují volbu mezi dobrem a zlem a vedou nás k tomu hezčímu v nás.

 

Festival: Jičín město pohádek, se svojí dlouholetou tradicí, je právě tím prostorem pro každoroční připomenutí, na jaké kulturní dědictví můžeme my, mladí umělci zde na Jičínsku navázat a pokusit se dosáhnout jeho ryzosti.

 

O historii festivalu a vší té námaze, která je zapotřebí, aby se takový projekt rozeběhl a udržel po dlouhá léta, promluvil v Porotním sále před hosty, z řad blízkých přátel a rodinných příslušníků pana Vadima Petrova, pamětník a organizátor festivalu pan Jaroslav Veselý.

 

Na všechny ostatní protagonisty pohádek a večerníčků z řad filmových a divadelních herců, scénáristů, režisérů a ostatních osobností naší kultury, které navštívili naše město a pobyli s námi v pohádkovém světě, zavzpomínala paní Věra Rychterová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Jičín – město pohádky. Paní Rychterová také osobně předala památní list o udělení čestného občanství Pohádkového města Jičína do rukou vnuka pana skladatele Vadima Petrova nejml.

 

A my, učitelé Zuš jsme se, mohli ještě jednou rozloučit s panem Vadimem Petrovem, akustickým provedením jeho skladeb.

Pan učitel Pavel Krčmárik hosty přivítal klavírní improvizací na téma úvodní znělky Krkonošských pohádek.

Paní učitelky Simona Tlustá a Anička Zedníčková zazpívaly, za klavírního doprovodu pana učitele Krčmárika a kytarového doprovodu pana učitele Víta Heřmana písně:

Paříž, Píseň o trápení, Láska, Bože láska, píseň Aranky a píseň Ohníčky

 

Pokud se chcete i Vy s námi rozloučit a uctít jednoho z mistrů hudebního řemesla, který pro naše město i naše mladé muzikanty něco znamená, udělejte si dobrou kávu, chvíli čas a poslechněte si záznam našeho školního koncertu k poctě Vadima Petrova ze září roku 2018.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rmT-8zYnx0Y