Vernisáž Atelier Podlipný

Ve čtvrtek 23.09.2021 otevřelo Regionální muzeum a galerie v Jičíně slavnostní vernisáží, na nádvoří Valdštejnského zámku, poutavou výstavu fotografií a dokumentů, tří generací fotografů z rodiny Podlipných.

Fotoateliér Podlipný působil, díky rodinnému fotografickému řemeslu bratrů Aloise a Karla, a později také díky Aloisovu synovi Janovi, v Jičíně na Husově třídě od 20. let 20. století až do roku 1982.

To už je pořádná porce zachycené historie a vývoje města.

Výstava, vhodně instalovaná ve výstavní chodbě jičínského muzea své návštěvníky provede proměnou města od předválečných dob, přes těžká protektorátní léta a následným nástupem socialismu a dob normalizace, až téměř k letům sametové revoluce.

Na fotografiích je zachycena podoba města a jeho události, na které si ve větším detailu už málokdo může pamatovat.

Například pohřeb starosty města z roku 1935, nebo řeznický krámek pana Františka Ulvra, který dům na Husově třídě, pro sebe a řeznictví zakoupil už v roce 1912. Působivá je třeba fotografie interiéru řeznického krámku z roku 1934 s prasečími čtvrtěmi na hácích, ale i mnoho dalších. Po pozorné procházce výstavní chodbou se návštěvník opravdu na chvíli propadne do starých časů a má možnost se podívat, co naše město všechno zažilo a absorbovalo ve svých zkušenostech za dobu téměř celého minulého století.

 

Za naší školu máme radost z toho, že jsme mohli přispět svým hudebním doprovodem k atmosféře vernisáže, v graciézním stylu „starých časů“.  

Na, odpoledním sluncem prohřátém nádvoří zámku, si mohli návštěvníci vernisáže vychutnat sklenku dobrého vína, za doprovodu džezových úprav známých melodií pro klávesy a trubku, v podání pánu učitelů:

 

Tomáše Klazara (trubka) a Michala Petiry (klávesy).

 

Zazněly například skladby: „Autum Leaves“, „The Days Of Wine and Roses“, „Feeings“, nebo také srdcovka „My Way“ od Franka Sinatry.   

 

Děkujeme kurátorce výstavy, paní Janě Kořínkové, za přizvání naší školy k této mimořádně pěkné, kultivované a „starými, dobrými časy vonící“ akci a pánům učitelům Tomáši Klazarovi a Michalu Petirovi za přípravu a skvělý výstup.

 

V neposlední řadě také rodině Podlipných, za jejich rodinný odkaz pro naše město.