Věra Čejková, DiS.

Hru na klavír vystudovala na konzervatoři v Brně u prof. Lejskové. Na zdejší škole vyučuje hře na klavír od roku 1997. Věnuje se již několik let také výuce komorní hry - osmiruční hra na dva klavíry a její dva soubory se jmenují "Chobotnice" a "Chobotničky".

Je výbornou improvizátorkou, proto také výborně korepetuje na tanečním oboru.

Skvěle pracuje i s malými dětmi, její sboreček předškolních a školních dětí "Zámecké myšky" má vynikající úroveň a je chloubou naší školy!

Její úspěšnou žákyní je naše současná kolegyně Zuzana Pelcová, kterou připravila ke studiu hry na klavír na konzervatoř v Pardubicích.

Za vynikající pedagogickou práci byla 28. března 2012 oceněna nejvyšším resortním vyznámením. Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše obdržela Medaili MŠMT 2. stupně!!!