Kanafaska

Vztah k lidovému tanci je u dětí rozvíjen v tomto dětském folklórním souboru, který při naší škole působí od roku 1990 a vede jej paní učitelka Eva Černochová. Součástí souboru je i dětská lidová muzika, kterou v současnosti vede pan učitel Ondřej Koláčný.

Soubor má k dispozici lidové kroje (jejich návrhy, které zpracovala PhDr. Jiřina Svobodová Csc., vycházejí z historických záznamů původních krojů Jičínska, a jsou tedy naprosto autentické). 

Taneční a hudební repertoár souboru se skládá z dětských lidových písní, her a tanců východních Čech a Podkrkonoší. Členství v souboru v dětech rozvíjí lásku a úctu nejen k lidovému umění, ale i k tradicím a kulturnímu dědictví našeho regionu obecně.

Děti hrály a tančily na vlčnovské „Jízdě králů“, mezinárodním festivalu písní a tanců „Slavnosti pod Zvičinou“, „Dětském bále“ v Hradci Králové, festivalu „Jičín – Město pohádky“, ale i při mnoha jiných příležitostech, jako byla například vystoupení pro zahraniční turisty na zámku Hrubá Skála nebo Májové slavnosti v Jičíně.