Mgr. Pavel Krčmárik

Pan učitel Krčmárik je naším bývalým žákem, kdy hru na klavír studoval nejprve ve třídě paní učitelky Petry Cholenské - Matouškové a později u paní učitelky  MgA. Moniky Kytlerové - Chmelařové.

Konzervatoř v Pardubicích absolvoval ve třídě pana prof. MgA. Martina Hršela. V červnu 2010 ukončil studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor klavír.

Na naší škole vyučuje hře na klavír a elektronické klávesové nástroje (keyboard) a pro jeho vynikající improvizátorské schopnosti je vyhledávaným korepetitorem nejen na tanečním oboru.

Ke studiu hry na keyboard na konzervatoři v Teplicích připravil nyní již svého kolegu - Lukáše Knapa.