KOR - kytarový orchestr

byl založen v roce 2005 panem učitelem Karlem Kulhavým. Nacházejí v něm svoje uplatnění všichni kytaristé.

Paní učitelka Hana Botková vede od školního roku 2006-2007  přípravný kytarový soubor, který sdružuje žáky 1. a 2. ročníků, seznamují se s komorní hrou a připravují se pro účast v KORu.

Paní učitelka Mgr. Ivana Simůnková - Velebná převzala v roce 2007 vedení KORu a rozšířila žánrový rozsah repertoáru. 

Snažíme se, aby i ti žáci, kteří nemají zájem věnovat se sólové hře na kytaru, našli svoje uplatnění už od 2. ročníku právě v KORu a ostatních souborech školy – např. Netrafolka, Popík.

Od roku 2017 jej vede paní učitelka Hana Botková, na pobočce v Sobotce vede Kytarový soubor paní učitelka Mgr. Ivana Velebná.