Medaile MŠMT za vynikající pedagogickou práci

Ředitelka školy Bc. Jaroslava Komárková dokáže docenit práci svých pedagogů. Každoročně u příležitosti Dne učitelů uděluje Medaili J. A. Komenského za skvělou práci nejen pedagogům ale i nepedagogickým zaměstnancům školy.

V posledních letech tedy bylo přirozené, že se rozhodla postupně zaslat návrh na ocenění svých pedagogů na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a tak se stalo, že jako první získala Medaili MŠMT 1. stupně

  • z rukou pana ministra Josefa Dobeše paní učitelka Věra ČEJKOVÁ v roce 2012.
  • v březnu 2013 získala tuto medaili z rukou pana ministra Petra Fialy paní učitelka Zdenka SVOBODOVÁ 
  • v roce 2014 z rukou ministra Marcela Chládka paní učitelka Eva ČERNOCHOVÁ
  • 27. 3. 2017 obdržela Medaili ministra II. stupně (nejvyšší rezortní vyznamenání) paní ředitelka Bc. Jaroslava KOMÁRKOVÁ, kterou ji předala ministryně Kateřina Valachová
  • 27. 3. 2018 získala cenu Medaili ministra I. stupně paní učitelka Ing. Katarína KALVODOVÁ, medaili ji předal ministr Robert Plaga