Eva ČERNOCHOVÁ, 2014

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

________________________________________________________________________

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Dagmar Němečková

Karmelitská 7

118 12   Praha 1

 

Nominace na Medaili MŠMT

 

            Dobrý den,

 

            podávám nominaci na Medaili MŠMT pro paní učitelku Evu ČERNOCHOVOU za vynikající pedagogickou činnost, zavádění inovativních forem výuky a tvorbu ojedinělých učebních plánů

 

Oceňovaná:

            Eva Černochová, narozena 25. 3. 1961, bytem Na Jihu 528, 506 01 Jičín, pracoviště Základní umělecká škola J. B. Foerstera, Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, IČO 67440690.

 

Zdůvodnění:

            Paní učitelka Černochová je dlouhodobě vynikající pedagožkou v tanečním oboru - výuky klasického baletu i historického, lidového, scénického, moderního, výrazového tance a vedení folklorního souboru Kanafaska, který zpracovává lidové písně z oblasti Jičína a Podkrkonoší. Ve své pedagogické činnosti byla a je velmi aktivní a činorodá. Stále hledá a aplikuje nové formy a metody výuky, které přizpůsobuje všem žákům i se speciálními vzdělávacími potřebami.

             Její pracovitost, poctivost a svědomitost se jí tak vyplácí, neboť má za sebou celou řadu úspěšných žáků přijatých na umělecké školy – taneční konzervatoře i vysoké školy se zaměřením na taneční pedagogiku. Ale především její každodenní práce s dětmi je nejen pro naši školu i město Jičín záslužná. Její žáci se uplatňují svojí variabilitou při nejrůznějších vystoupeních, ale i festivalech (Jičín město pohádky, Valdštejnské slavnosti) a jsou úspěšní i v soutěžích. Její choreografie obdržely nejednu cenu odborných porot na všech stupních.

            V kolektivu je svou pracovitostí, navíc se smyslem pro zodpovědnost a velkou mírou empatie příkladem a vzorem nejen pro své kolegy, ale především děti – žáky. To prokázala ve velké míře i prací a přístupem na pilotním RVP ZUV a následně i v ŠVP ZUV.

            Pro své kvality spolupracuje jako lektorka DVPP s NIDV Hradec Králové a Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje. Je mj. předsedkyní taneční sekce Okresní umělecké rady a členka Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje.

Její nominaci velmi doporučuji.

 

Kontakt na navrhovatele:

            Bc. Jaroslava Komárková

            ředitelka Základní umělecké školy J. B. Foerstera

            Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

            telefon: 493 532 645, mobil: 731 460 870, e-mail: komarkova@zusjicin.cz

 

V Jičíně dne 28. 1. 2014