Ing. Katarína KALVODOVÁ

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

________________________________________________________________________

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor 25, Mgr. Dagmar Němečková

Karmelitská 8

110 00   Praha 1

 

Nominace na Medaili MŠMT

 

            Dobrý den,

 

            podávám nominaci na Medaili MŠMT pro paní učitelku Ing. Katarínu Kalvodovu za vynikající pedagogickou činnost, zavádění inovativních forem výuky a tvorbu ojedinělých učebních plánů

Oceňovaná:

            Katarína Kalvodová, narozena 17. 3. 1968, bytem Žižkova 1897, 508 01 Hořice, pracoviště Základní umělecká škola J. B. Foerstera, Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, IČO 67440690.

Zdůvodnění:

            Paní učitelka Kalvodová je dlouhodobou vynikající pedagožkou ve svém oboru - výuky hry na klavír a hudební teorie. Ve své pedagogické činnosti byla a je velmi aktivní a činorodá. Vždy hledala nové formy a metody výuky, které dokáže realizovat a jejich  prostřednictvím umí žákům výuku nejen zpříjemnit, udělat zajímavou, ale především zkvalitnit. Pro svou profesionalitu dokáže vynikajícím způsobem pracovat i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Je dlouholetou koordinátorkou ŠVP na naší škole. Neustále se vzdělává a své poznatky ráda předává svým kolegům. V kolektivu je svým entusiasmem, zájmem o nové věci, pracovitostí, navíc se smyslem pro zodpovědnost a velkou mírou empatie příkladem a vzorem nejen pro své kolegy, ale především děti – žáky. To prokázala ve velké míře i v práci na pilotním RVP ZUV a později i ŠVP ZUV.

            Pro své kvality je vyhledávanou lektorkou na poli metodických a didaktických činností NIDV Královéhradeckého kraje i Centra dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Ve školství pracuje nepřetržitě 29 let a v nadcházejícím roce dovrší 50 let věku.

Kontakt na navrhovatele:

            Bc. Jaroslava Komárková

            ředitelka Základní umělecké školy J. B. Foerstera

            Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

            telefon: 493 532 645, mobil: 731 460 870, e-mail: komarkova@zusjicin.cz

 

V Jičíně dne 23. 11. 2017