Věra ČEJKOVÁ, 2012

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

________________________________________________________________________

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor 25, Mgr. Dagmar Němečková

Karmelitská 8

110 00   Praha 1

 

Nominace na Medaili MŠMT

 

            Dobrý den,

 

            podávám nominaci na Medaili MŠMT pro pani učitelku Věru Čejkovou za vynikající pedagogickou činnost, zavádění inovativních forem výuky a tvorbu ojedinělých učebních plánů

Oceňovaná:

            Věra Čejková, narozena 23. 8. 1952, bytem Šlejharova 1617, 509 01 Nová Paka, pracoviště Základní umělecká škola J. B. Foerstera, Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, IČO 674406909.

Zdůvodnění:

            Paní učitelka Čejková je dlouhodobou vynikající pedagožkou ve svém oboru - výuky hry na klavír a hudební nauky. Ve své pedagogické činnosti byla velmi aktivní a činorodá. Vždy hledala nové formy a metody výuky a přizpůsobovala jim i své didaktické pomůcky, které sama nejen vymýšlela, ale i realizovala a jejich  prostřednictvím dokázala dětem výuku nejen zpříjemnit, udělat zajímavou, ale i zkvalitnit. Pro svou profesionalitu dokáže vynikajícím způsobem pracovat i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (s dětmi slepými i s autismem). V kolektivu je svým entusiasmem, zájmem o nové věci, pracovitostí, navíc se smyslem pro zodpovědnost a velkou mírou empatie příkladem a vzorem nejen pro své kolegy, ale především děti – žáky. To prokázala ve velké míře i v práci na pilotním RVP ZUV a později i ŠVP ZUV.

            Pro své kvality pracovala i jako metodička při Pedagogickém centru Královéhradeckého kraje (později NIDV) a byla vyhledávanou lektorkou na poli metodických a didaktických činností. Často přispívala do odborných časopisů (např. Hudební výchova). V letošním roce dovrší 60 let věku.

Kontakt na navrhovatele:

            Bc. Jaroslava Komárková

            ředitelka Základní umělecké školy J. B. Foerstera

            Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

            telefon: 493 532 645, mobil: 731 460 870, e-mail: komarkova@zusjicin.cz

 

V Jičíně dne 26. 1. 2012

medaile MŠMT, Čejková.doc (29184)