Zdenka SVOBODOVÁ

Základní umělecká škola J. B. Foerstera Jičín

Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

________________________________________________________________________

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor 25, Mgr. Dagmar Němečková

Karmelitská 8

110 00   Praha 1

 

Nominace na Medaili MŠMT

 

            Dobrý den,

            podávám nominaci na Medaili MŠMT pro paní učitelku Zdenku Svobodovou za vynikající pedagogickou činnost, zavádění inovativních forem výuky, tvorbu ojedinělých učebních plánů a práci s handicapovanými žáky

 

Oceňovaná:

            Zdenka Svobodová, narozena 21. 4. 1957, bytem Tyršova 501, 506 01 Jičín, pracoviště Základní umělecká škola J. B. Foerstera, Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín, IČO 674406909.

 

Zdůvodnění:

            Paní učitelka Svobodová je dlouhodobě vynikající pedagožkou ve svém oboru – výuka pěvecké hlasové výchovy, sólového, komorního i sborového zpěvu, hudební nauky a vedení folklorního souboru. Ve své pedagogické činnosti byla a je velmi aktivní a činorodá. Stále hledá a aplikuje nové formy a metody výuky, které přizpůsobuje i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (v loňském roce byl mj. její těžce postižený žák přijat ke studiu zpěvu na konzervatoř J. Deyla v Praze).

             Její pracovitost, poctivost a svědomitost se jí tak vyplácí, neboť má za sebou celou řadu úspěšných žáků přijatých na umělecké i pedagogické školy jak střední tak vysoké. Ale především její každodenní práce s dětmi je nejen pro naši školu i město Jičín záslužná. Její žáci jsou doslova slyšet na nejr§znějších akcích i festivalech a před dvěma lety získala její žákyně na Olympiádě mládeže v Olomouci 1. místo v populárním zpěvu.

            V kolektivu je svým zájmem o nové věci, pracovitostí, navíc se smyslem pro zodpovědnost a velkou mírou empatie i humoru příkladem a vzorem nejen pro své kolegy, ale především děti – žáky. To prokázala ve velké míře i v práci na pilotním RVP ZUV a nyní i v ŠVP ZUV.

            Téměř 30 let se věnuje práci s folklórním souborem, se kterým zpracovává a interpretuje lidové písně z Podkrkonoší.

            Pro své kvality spolupracuje jako lektorka DVPP s NIDV Hradec Králové a Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje. Je mj. předsedkyní pěvecké sekce Okresní umělecké rady a členka Krajské umělecké rady Královéhradeckého kraje.

Její nominaci velmi doporučuji.

 

Kontakt na navrhovatele:

            Bc. Jaroslava Komárková

            ředitelka Základní umělecké školy J. B. Foerstera

            Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

            telefon: 493 532 645, mobil: 731 460 870, e-mail: komarkova@zusjicin.cz

 

V Jičíně dne 30. 1. 2013