Mgr. Velebná Ivana

Na pražské konzervatoři J. Deyla vystudovala hru na příčnou flétnu ve třídě prof. Václava Kučery a hru na kytaru ve třídě prof. Halouzka. Poté vystudovala na Univerzitě Karlově, filozofické fakultě obor kulturologie.

Na naší škole vyučuje hře na kytaru i flétnu od roku 1988. Několik let se věnuje práci dirigentky v našem kytarovém orchestru - "KOR" a v roce 2008 založila soubor příčných fléten "Fleso".

Sama se věnuje i interpretační činnosti, a tak ji můžeme často slyšet na oba nástroje při nejrůznějších příležitostech. Velmi dobře se uplatňuje jako komorní hráčka v nejrůznějších hudebních seskupeních.