Notička

Sobotecký sboreček si zpívá pro radost teprve od roku 2008 pod vedením paní učitelky Zdeňky Badové. 12 malých zpěváčků ve věku 4 – 8 let  se učí lidové i umělé písničky, písničky z pohádek nebo večerníčků, ale  také správnému dýchání, sborovému zpěvu a hře na Orffovy nástroje. Rytmická říkadla a jednoduché tanečky pak ještě doplňují, zpestřují  a prohlubují zájem dětí a radost ze společného zpívání. I přesto, že děti zpívají teprve pár měsíců, mají za sebou již několik pěkných vystoupení.

Od září 2009 se jej ujala paní učitelka Petra Matoušková a od září 2017 paní učitelka Nikola Hovorková.