Na naší škole 

Vyučujeme tyto obory:

- tanečnímu oboru (moderní, scénický, historický, klasický tanec, taneční praxe, taneční průprava)

- výtvarnému oboru (plošné tvorbě - malba, kresba, grafika; prostorové tvorbě - sochařina, modelování; akční tvorbě; textilní tvorbě)

- hudebnímu oboru (hře na housle, violoncello, klavír, cembalo, keyboard, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet, saxofon, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, bicí nástroje a sólovému, komornímu i sborovému zpěvu; hudební nauce, nauce o hudbě, elementární improvizaci)

- literárně dramatickému oboru

Naše škola vytváří odpovídající podmínky pro zajištění kvalitní výuky základního uměleckého vzdělávání a dosahuje  vynikajících výsledků v oblasti výchovně vzdělávací činnosti.

Mimoškolní aktivity celého pedagogického sboru, péče o rozvoj vztahu žáků k umění, úctě ke škole a městu svědčí o svědomité práci všech pedagogů a hrdosti k pedagogickému povolání.     

Ke studiu jsou přijímáni i starší žáci po prokázání studijních předpokladů. Ti jsou po výsledku přijímací zkoušky zařazeni do vyšších ročníků.