Jsme Základní umělecká škola Josefa Bohuslava Foerstera a vyučujeme těmto oborům:

  • tanečnímu (tanec moderní, scénický, historický, klasický, taneční praxe, taneční průprava)
  • výtvarnému (plošné tvorbě - malba, kresba, grafika; prostorové tvorbě - sochařina, modelování; akční tvorbě; textilní tvorbě)
  • hudebnímu (hře na housle, violoncello, klavír, cembalo, keyboard, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet, saxofon, fagot, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, bicí nástroje a sólovému, komornímu i sborovému zpěvu; hudební nauce, nauce o hudbě, elementární improvizaci
  • literárně dramatickému (dramatická průprava, práce v souboru, přednes,...)

Naše škola vytváří odpovídající podmínky pro zajištění kvalitní výuky základního uměleckého vzdělávání a dosahuje  vynikajících výsledků v oblasti výchovně vzdělávací činnosti.

Mimoškolní aktivity celého pedagogického sboru, péče o rozvoj vztahu žáků k umění, úctě ke škole a městu svědčí o svědomité práci všech pedagogů a hrdosti k pedagogickému povolání.     

Ke studiu jsou přijímáni i starší žáci po prokázání studijních předpokladů.Ti jsou po výsledku přijímací zkoušky zařazeni do vyšších ročníků.

Našimi žáky jsou děti od věku 5 let, - ti jsou zařazeny do přípravné taneční, výtvarné nebo hudební výchovy.