Dechové oddělení a oddělení bicích nástrojů

V roce 2022/2023 vyučují v tomto oddělení:

 • Šárka REJŠKOVÁ, DiS. vedoucí oddělení (příčná flétna, komorní soubory "FLESO")
 • Petr Benett DiS. (zobcová flétna)
 • BcA. Tomáš Klazar ( hra na trubku, zobcová flétna, souborová a orchestrální hra)
 • MgA. František Komárek (fagot, klarinet, saxofon, zobcová flétna, bicí nástroje)
 • Bc. Jaroslava Komárková (lesní roh)
 • Jiří Kroupa DiS. (pozoun, baryton, tuba, dechový soubor)
 • Petr Luh (zobcová flétna, saxofon, klarinet)
 • MgA. Ondřej Matějka (trubka, zobcová flétna, Žesťový soubor, Flétnium)
 •  
 • Jan Rýznar, DiS. (klarinet, saxofon, zobcová flétna, komorní hra)
 • Pavla Šťovíčková DiS.(příčná flétna)
 • Mgr. Zdeněk Švec (bicí nástroje)
 • Václav Tláskal (bicí nástroje a Soubor bicích nástrojů)

Žáci a pedagogové oddělení dechových a bicích nástrojů se podílejí na všech veřejných akcích, koncertech v Jičíně i daleko za jeho hranicemi.

K nejvýznamnějším z nich patří Valdštejnské slavnosti, festival Jičín-město pohádky, Arkádové koncerty, Adventní koncerty či koncerty v kostelech a mnoha dalších.

Dechové oddělení vždy patřilo k chloubám školy. Dokladem kvality i radosti z výuky jsou již dvě desítky přijatých žáků k dalšímu hudebnímu vzdělávání v konzervatořích v Praze, Brně, Pardubicích, Plzni i Teplicích.

Celý vzdělávací proces vzdělávání je rozdělen do tří hlavních etap. Do přípravného studia, které je dvouleté, jsou přijímány děti s hudebními předpoklady pro dechový nástroj od 6 let. Tedy v době, kdy vstupují do 1.třídy základní školy. Opravdu jen výjimečně, pokud žák prokáže mimořádné předpoklady ke studiu, jsou přijímány děti pětileté, tedy předškolní.

I.stupeň základního studia pro žáky na zobcovou flétnu nebo jiný přípravný dechový nástroj trvá 7 let. V prvních dvou letech žák navštěvuje hodinu individuální výuky a hodinu hudební nauky. Starší žáci – od 10 let, jsou zařazování přímo do čtyřletého základního studia. Od třetího ročníku pak je žák ještě zařazen do souborové nebo komorní hry, která je součástí povinné výuky. Na škole působí několik souborů – Cantus firmus-soubor staré hudby, Kanafaska – folklorní muzika, Jičínští trubači-soubor žesťových nástrojů, Netrafolka-netradiční folklorní kapela, soubor zobcových fléten, Zámecký komorní orchestr a ještě mnoho dalších komorních seskupení. Studium je ukončeno absolventským vystoupením a předáním závěrečným vysvědčením.

II.stupeň základního studia navazuje na předchozí výuku, která je zde zaměřena především na rozvoj komorní a orchestrální hry.

Pro žáky talentované, kteří se chtějí dále věnovat studiu hry na nástroj na konzervatořích je po komisionální zkoušce povoleno ředitelkou školy tzv.rozšířené studium. To spočívá v rozšířeném počtu individuelních hodin z 1 vyučovací hodiny na 2,5 v nástroji, v 0,5 hodině obligátního klavíru  a 1 hodiny specielní hudebně teoretické přípravy.

Každé tři roky vyhlašuje ministerstvo školství soutěž ve hře na dechové a bicí nástroje, případně v komorní hře s převahou těchto nástrojů.  Je to soutěž náročná a tím pádem i  prestižní a máme radost z každého žáka, který dobře uspěje. Každý žák má možnost si porovnat síly mezi svými vrstevníky a to ve škole, v okrese, v kraji a pokud má hodně štěstí, tak i v celonárodním měřítku. V této, pro nás,  prestižní soutěži jsme již dosáhli i na mety nejvyšší.

Oddělení dechových i bicích nástrojů je velmi dobře vybaveno hudební nástroji, které škola zdarma žákům zapůjčuje, notovým materiálem, učebními pomůckami a také kolekcí barokních kostýmů.

Žáci i učitelé spolupracují s dalšími odděleními i obory na škole, vytvářejí i další zajímavé projekty a tím se i vzájemně obohacují. Jen systematickou prací a spoluprací s ostatními odděleními a kolegy lze zaručit kontinuitu vývoje a dostatek žáků pro hru v souborech a rozvoj dechového oddělení.