V roce 2022/2023 vyučují hře na keyboard:

  • Mgr. Pavel KRČMÁRIK (vedoucí oddělení, hra na keyboard, korepetice, After past, počítačová praxe)
  • Bc. Pavel Hučík
  • Lukáš Knap
  • Jiří Kroupa, DiS.
  • Petr Luh

Elektronické klávesové nástroje (keyboard) se stávají stále žádanějšími nástroji, a tak i na naší škole žáků,kteří se chtějí naučit tento nástroj ovládat a naučit

se na něj hrát, přibývá. Podmínky pro výuku hry na elektronické klávesové nástroje jsou v současné době na naší škole na velmi dobré úrovni.

Vyučujeme na nástroje značky CASIO CTK 691, CASIO WK-3200 a YAMAHA PSR 2000. K těmto stálým nástrojům nám byl v září 2007 roku zakoupen nový špičkový keyboard YAMAHA TYROS 2,na který žáci hrají nejraději a tím je nejvíce využíván. V průběhu školního roku byly zakoupeny ke každému keyboardu -  keyboardové židličky, které si nemůžeme vynachválit.

V keyboardové učebně je počítač, ve kterém máme k dispozici notační programy a midi studio. Těmto programům se chceme postupně více věnovat a seznamovat s nimi i naše žáky a učit je s nimi  i samostatně pracovat.

Základem výuky hry na keyboard na naší škole je klavírní notový materiál a notový materiálpro elektronické klávesové nástroje. Nejen notový archiv je stále doplňován novinkami, ale stále se rozšiřuje i vybavenost učebnya doplňují se programy v počítači.

Snažíme se pro žáky vytvořit nejlepší možné podmínky a naučit je všestranně pracovat s tímto„novodobým“ nástrojem.

Keyboard je velmi využíván jako nástroj doprovodný a žáci mají možnost doprovázet své kolegya kolegyně z jiných oddělení.

Nejvíce v tomto směru spolupracujeme s oddělením pěveckým, dechovým a kytarovým. Tomuto směru bychom se chtěli věnovat i nadále a spolupráci prohlubovat a zapojovat se i do souborové hry a pokračovat i v souhře několika keyboardů.