Michal Petira, DiS.

Původně vystudoval Integrovanou střední školu - obor výpočetní technika v Nové Pace. Poté vystudoval hru na klavír na konzervatoři v Teplicích ve třídě prof. Mikuly.

Na naší škole vyučuje hře na klavír, hudební teorii a je korepetitorem na tanečním oboru od roku 2002.