2007-2008

18. 9. 2008 se konala plenární schůzka rodičů s vedením školy i pedagogy. Novou předsedkyní sdružení se stala paní Mgr. Lenka Dědečková a výbor doplnily ke stávajícím paní Haně Botkové a Evě Polákové další „nové“ maminky – paní Ladislava Mařádková a paní Ing. Eva Jarolímková.

Schůzku zahájila ředitelka školy paní Bc. Jaroslava Komárková. Rodičům nejprve představila nové pedagogy školy – pana MgA. Ondřeje Matějku (vyučuje dechové žesťové nástroje a zobcovou flétnu), pana Mgr. Miloše Šolce (vyučuje výtvarnému oboru) a po mateřské dovolené opět příchozí paní MgA. Moniku Chmelařovou (vyučuje hře na klavír).

Poté vedoucí pedagogové jednotlivých oddělení přednesli výroční zprávy za uplynulý školní rok.  Paní Hana Botková rodiče seznámila s finanční situací Sdružení – kolik se v minulém školním roce vybralo finančních prostředků (od žáků 100,- Kč na hlavu + výtěžky dobrovolného vstupného z jednotlivých žákovských koncertů)  a také za co a kolik se utratilo:

Čerpání a ukládání finančních prostředků ze SRPŠ za období září 2007 – září 2008

 • příspěvky á 100,- Kč 48 900,-Kč
 • dobrovolné vstupné 9 297,-Kč
 • výběr za vstupné na balet a operu do Státní opery Praha  7 800,-Kč
 • odměna žákům  z MěÚ Jičín 2 000,-Kč
 • sponzorský dar firmy VAPOS 1 000,-Kč
 • příspěvek ObÚ Běchary na dopravu žáků na koncert 1 000,-Kč
 • vybráno od žáků na soustředění celkem 16.450,-Kč

 

Výdaje:

 • na soustředění tanečního a hudebního oboru  34.647,-Kč
 • dary absolventům výtvarného, tanečního a hudebního oboru celkem v hodnotě 17.087,-Kč (z toho 9 634,- dary – knihy a CD, květiny 2 090,-  a fotografie 5 363,-)
 • předplatné do Státní opery Praha - 7 200,- Kč;
 • cestovné na koncerty ,představení do Prahy-St.opery Praha, Rudolfinum a  na soutěže celkem  20.161,-Kč
 • odměna pro kytarový orchestr za adventní vystoupení – zakoupena 1 CD v hodnotě 306,-Kč
 • odměna  žákům za výsledky v krajském kole soutěže smyčcových nástrojů – proplaceno vstupné do zámku v Nové m Město n. M. 110,-Kč
 • vstupné na Petřínskou  rozhlednu (zájezd žáků výtvarného, hudebního i tanečního oboru) - 1 000,-Kč
 • pobyt a startovné při reprezentaci školy na soutěži Darině Stránské 375,-

 

 

Příjmy celkem činily 86.447,-Kč

 

Výdaje celkem činily: 80.886,-Kč  

 

Vyhotovila pokladní, Hana Botková