Bc. Pavel Hučík

Bc. Pavel Hučík

ve funkci působil v letech 1998 - 1. 12. 2003

Vystudoval hru na akoredona kontrabas na konzervatoři J. Deyla v Praze.

Na naší škole působil nejpreve jako vedoucí naší pobočky v Sobotce, později i na hlavní budově, kde vyučoval hru na akordeon, kontrabas, hudební nauku, sborový zpěv.

Od 1. 9. 2006 přešel do ZUŠ Hostinné na pozici ředitele.