Hana Botková

Hana Botková

zástupkyní ředitele byla v letech 1. 9. 1986 - 28. 2. 1990 a 1. 12. 1993 - 30. 6. 1995.

Vystuovala hru na kytaru a příčnou flétnu na konzervatoři J. Deyla v Praze.

Na škole vyučovala kromě kytary i komorní hru.