Karel Koupil

ředitelem byl v letech 1. 1. 1939 - 28. 2. 1946

výborný houslista, absolvent konzervatoře v Praze a Mistrovské školy u prof. J. Felda. Než byl jmenován ředitelem hudební školy v Jičíně, působil jako učitel hudební výchovy na rodinné škole v Jičíně.

Zřízení hudební školy v Jičíně schválil s platností od 1. ledna 1939 tehdejší Zemský úřad v Praze, který též dal souhlas k zahájení výuky.

Panu Koupilovi byl mi přidělen byt, pro výuku byly městskou radou přiděleny místnosti v Obchodní škole, později v Mrňákově divadle a ve školce pro děti. Od 1. ledna 1939 začala pod jeho vedením výuka.

Byl proveden nábor žáků pomocí plakátů a osobním náborem ve školách. Protože bylo dost pokoutních nekvalifikovaných učitelů, včetně učitelů na obecných a měšťanských školách, nábor byl pomalý a nedostatečný. Tito učitelé proti nově založené škole vystupovali, ale i tak byl pro ředitele Koupila dostačující.

Koncertní činností dosáhl větších úspěchů a pomalu se vracel život na hudební školu v Jičíně.

Do roku 1942 bylo na škole pět učitelů a žáků kolem 200. Bylo zakoupeno nové koncertní křídlo “Petrof” a škola měla již tři klavíry. Protože sil přibývalo, bylo nutné se  poohlédnout po dalších místnostech. Byly pronajaty místnosti v soukromém domě pana Kokošky u rybníka.

Po roce 1945 odešel z místa ředitele Karel Koupil a na jeho místo s datem 1. 3. 1946 nastoupil Josef Měšťan.