Spolek rodičů a přátel školy

název organizace: Sdružení rodičů při ZUŠ Jičín

adresa organizace: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín

základní činnost: pomoc mezi žáky, rodiči a pedagogy

IČO: 44 47 72 61

datum vzniku: 31. 1. 1992

Bankovní účet: Česká spořitelna Jičín, č. ú.: 116 149 9329/0800

Členský příspěvek:  na rok a žáka činí 200,- Kč

K čemu slouží toto sdružení? Že můžeme přispět žákům na věci, které škola nemůže platit z provozního příspěvku.

Kromě výše uvedného příspěvku jsou všechny finanční částky, které vybereme jako dobrovolné vstupné na všech akcích školy, také vloženy na účet sdružení.

 

A co se z příspěvků hradí?

  • absolventům věcné dárky (kniha, CD, květina)
  • vstupenky nebo cestovné na koncerty a vystoupení (Česká filharmonie, FOK apod., Praha, Hradec Králové, Liberec,...), výstavy či vernisáže (místní galerie, Hradec Králové, Šternberk)
  • cestovné nebo pobyt na soustředěních nebo plenérech
  • startovné na prestižních soutěžích
  • cestovné žákům na soutěže
  • věcné dárky za umístění v soutěžích
  • občerstvení našim žákům při školních soutěžích