Školní soubory

Naše škola nabízí žákům věnovat se nejen sólovému hraní, ale především komorní i souborové hře.