Symfonický orchestr

byl založen v září 2014 a jak sám název napomíná k účelu provedení muzikálu. Ano, naší škole byl psán autorský muzikál přmo na míru! Jednoho dne jsme dostali nabídku od českobudějovického skladatele pana Otakara Kováře, zda nechceme provést školní muzikál, na téma, které si sami zvolíme.

Sešli se všichni pedagogové a nakonec zvítězilo místní téma - tragický příběh Elišky Kateřiny Smiřické, která z nešťastné lásky nechala nakonec jičínský zámek vyletět do povětří. Od té doby má za sebou tento školní orchestr i druhý autorský muziál Stvoření světa. Samostatně nastudoval koncert s Báropu Basikovou, koncert z děl Vadima Petrova v rámci festivalu jičín město pohádky za jeho osbní účasti, Velmi v yadřený lrterárně hudební projekt Ať žije Republika!, Galakoncert. Reprezentovcvalk Jičín, ale i Královéhradecký kraj v Senátu Parlamenu ČR na celostátním happeningu ZUŠ Open pod záštitou Nadace Magdaleny Kožené nebo koncertní vystoupení muzikálu Elišky K. Smiřické v Polsku ve městě Swidnica.

Orchestr je zároveň rozdělen do jednotlivých hráččských skupin následovně:

  • skupinu  houslí vede paní učitelka Kateřina Záveská, Gabriel Forman
  • skupinu violoncell vede paní učitelka Miloslava Vrbová
  • skupinu žesťových dechových nástrojů vede pan učitel Tomáš Klazar
  • skupinu dřevěných dechových nástrojů a následně řídí celý orchestr paní ředitelka Jaroslava Komárková
od 1. února 2021 předala "otěže" vedení tohoto tělesa paní ředitelka Jaroslava Komárková paní učitelce Miroslavě Mrkáčkové a panu učiteli Tomáši Klazarovi.