Symfonický orchestr

byl založen v září 2014 a jak sám název napomíná k účelu provedení muzikálu. ANo, naší škole je psán autorský muzikál přmo na míru! Jednoho dne jsme dostali nabídku od českobudějovického skladatele pana Otakara Kováře, zda nechceme provést školní muzikál, na téma, které si sami zvolíme.

Sešli se všichni pedagogové a nakonec zvítězilo místní téma - tragický příběh Elišky Kateřiny Smiřické, která z nešťastné lásky nechala nakonec jičínský zámek vyletět do povětří.

Orchestr je zároveň rozdělen do jednotlivých hráččských skupin následovně:

  • skupinu  houslí vede paní učitelka Kateřina Záveská
  • skupinu violoncell vede pní učitelka Miloslava Vrbová
  • skupinu žesťových dechových nástrojů vede pan učitel Tomáš Klazar
  • skupinu dřevěných dechových nástrojů a následně řídí celý orchestr paní ředitelka Jaroslava Komárková