FLÉTNIUM - soubor zobcových fléten

Soubor založila paní učitelka Monika Devátá a později ho vedli páni učitelé Tomáš Jozífek a Petr Luh. Kromě účastí na nejrůznějších slavnostech, festivalech a mnoha koncertech získal i několik ocenění na různých soutěžích. (Např. v roce 2007 získal 3. místo na soutěži MŠMT v komorní hře)

Od  září 2008 se ho ujala paní učitelka Jana Kracík Vávrová.  Za dobu působení si soubor vyhradil svůj styl a paní učitelka  se jim snažím poskytnout zajímavou hudební literaturu.

Někdy  je nesnadné zkrotit jejich společný smích, ale i přesto je vidět velká snah a pokrok. Proto přejeme souboru, aby i nadále umělecky vzkvétal.

V současné době na škole působí soubory dva a máme z nich velkou radost!

Od září 2017 se souboru ujal Jan Rýznar a od září 2018 jej vede pan učitel MgA. Ondřej Matějka.