Stříbrná Marie, DiS

Hru na housle absolvovala na konzervatoři v Brně u prof. Pavla Kyncla.

Na zdejší škole vyučuje od roku 1978 hře na housle, klavír, keyboard.

Mimo školu vede hudebně pěvecký soubor "Amabile", kde nacházejí muzikantské uplatnění i její žáci.