Svobodová Zdenka, DiS.

Sólový zpěv vystudovala na konzervatoři v Praze ve třídě prof. Miluše Dvořákové a Bohumily Bendlové. Na hudební fakultě Akademie múzickcýh umění pak vystudovala pětisemestrální doplňkový kurz taneční pedagogiky.

Na zdejší škole vyučovala od roku 1978 tanec a sólový a komorní zpěv, se kterým slaví mnoho úspěchů. Například v roce 2009 získaly její žákyně v soutěžích 1. místa. V krajském kole soutěže MŠMT v sólovém zpěvu získala Simona Tlustá 1. místo a a byla absolutní vítězkou (bohužel její kategorie nepostupovala do celostátního kola) a její pěvecké trio ve složení Aneta Klapková, Ivana Tůmová a Daniela Jirsová získalo 1. místo v celostátním kole a zpívalo na koncertě vítězů.

Protože jejím velkým koníčkem je folklór, celých 25 let stála v čele místního folklórního souboru "Český ráj".

Od roku 2006 je vedoucí našeho školního folklórního souboru "NETRAFOLKA" - netradiční folklórní kapela, se kterou již slavila mnoho úspěchů a je to velmi vyhledávaný soubor k nejrůznjěším příležitostem.

Její úspěšné žákyně přijaté na konzervatoř:

  • Simona Tlustá (Praha - populární zpěv) - v současné době je naší kolegyní
  • Nikola Jurigová (Praha Evropská konzervatoř - populární zpěv)

V roce 2013 obdržela z rukou ministra MŠMT Petra Fialy medaili II. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou práci!!