MgA. Eliška Jenčovská

Paní učitelka Jenčovská (tehdy ještě s příjmením Stará) je naší absolventkou. Studovala hru na klavír nejprve ve třídě paní učitelky Petry Matouškové a později ji k přijímacím zkouškám na konzervatoř, kterou studovala v Pardubicích, dovedla paní učitelka MgA. Monika Chmelařová.

V roce 2012 ukončila úspěšně studium klavíru na Vysoké škole múzický umení v Bratislavě.

Na zdejší škole vyučovala již při studiu pardubické konzervatoře a od září 2010 nastoupila  jako učitelka hry na klavír a keyboard.