Markéta Mašková, DiS.

Paní učitelka Mašková patří mezi naše úspěšné absolventy. Na naší škole ji vyučovaly paní učitelky Petra Matoušková a MgA. Monika Chmelařová, která ji připravila k talentovým zkouškám na pardubickou konzervatoř. Tam úspěšně absolvovala hru na klavír a od roku 2009 vyučuje na naší škole hře na klavír.

Je vyhledávanou korepetitorkou pro její muzikálnost a smysl pro komorní hru.