Mgr. Bičíková Kateřina

Po absolvování ZUŠ v Turnově se soukromě vzdělávala v oboru sólový zpěv pod vedením členky liberecké opery Marty Hulé. 
V roce 2009 absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor sólový zpěv a hudební kultura pro střední školy. Nyní se ve zpěvu dále zdokonaluje pod vedením bývalé operní sólistky Mileny Doubravské v Liberci.

Na naší škole vyučuje sólový, komorní i sborový zpěv od roku 2009.

V roce 2017 byly její žákyně přijaty ke studiu sólového klasického zpěvu na konzervatoře: Anna Zedníčková (Pardubice), Barbora Veselková (Praha).

její2019 byla její žákyně Adriana Žitníková přijata ke studiu polupárního zpěvu na Pražskou konzervatoř.