Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8
Černá hodinka před knihovnou
9 10
11 12
Vánoční koncert strunného oddělení
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

1. v hotovosti v kanceláři naší školy

2. na účet školy:1161847389/0800 , jako variabilní symbol uveďte datum narození nebo rodné číslo žáka (bez variabilního symbolu není možné platbu identifikovat)

Hudební obor

 • 1.400,- Kč Přípravné a základní studium
 • 1.500,- Kč Muzikálový zpěv a herectví
 • 750,- Kč    Pěvecké sbory

Výtvarný obor

 • 1.300,- Kč

Literárně dramatický obor

 • 700,- Kč

Taneční obor

 • 1.300,- Kč  Základní studium I. a II. stupně a SPD
 • 1.100,- Kč   Přípravné studium

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

 • Za I. pololetí školního roku do 15. července
 • Za II. pololetí školního roku do 15. února

Pokud nebude platba za 1. pololetí zaplacena nejpozději do 25. července a za druhé pololetí do 5. března, bude (po dvou upomínkách - první bude zapsána do žákovského sešitu žáka a druhá zaslána poštou na adresu zákonných zástupců či zletilých žáků), bude žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb. § 7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Je potřeva zdůraznit, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuto:

 • Náklady na energie (tepelné i světelné)

 • Ladění klavírů

 • Opravy hudebních nástrojů

 • Půjčování hudebních nástrojů ZDARMA

 • Pravidelný školní měsíčník ZUŠ-kovinky

 • Nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun apod.

 • Nákup výtvarných potřeb, spotřeba energie vypalovací keramické pece

 • Pořizování nových kostýmů do tanečního, dramatického oboru

 • Vybavování tříd (nábytek, elektronika,...)

 • Doplňování didaktických pomůcek

Samy děti si hraní drobné opravy vypůjčených hudebních nástrojů - např. struny, výměnu kobylky, vyrovnání plechů na dechových nástrojích apod. a také si hradí plátky, strojky apod.

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb.(tzv.Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a  2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitelka školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitelka školy informuje Radu Města Jičína.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.