Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
28
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
29
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
30
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
31
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
1
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
2
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
3
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
4
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
5
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
6
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
7
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
Barvy
8
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
9
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
10
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
11
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru
12
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
Koncert v Biografu
13
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
14
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
15
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
16
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
17
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
18
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
19
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
20
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
21
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
22
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
23
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
24
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
25
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
26
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
27
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
28
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
29
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
30
Projekt vzdělávání ZUŠ Jičín
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

1. v hotovosti v kanceláři naší školy

2. na účet školy:1161847389/0800 , jako variabilní symbol uveďte datum narození nebo rodné číslo žáka (bez variabilního symbolu není možné platbu identifikovat)

Hudební obor

 • 1.400,- Kč Přípravné a základní studium
 • 1.500,- Kč Muzikálový zpěv a herectví
 • 750,- Kč    Pěvecké sbory

Výtvarný obor

 • 1.300,- Kč

Literárně dramatický obor

 • 700,- Kč

Taneční obor

 • 1.300,- Kč  Základní studium I. a II. stupně a SPD
 • 1.100,- Kč   Přípravné studium

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

 • Za I. pololetí školního roku do 15. července
 • Za II. pololetí školního roku do 15. února

Pokud nebude platba za 1. pololetí zaplacena nejpozději do 25. července a za druhé pololetí do 5. března, bude (po dvou upomínkách - první bude zapsána do žákovského sešitu žáka a druhá zaslána poštou na adresu zákonných zástupců či zletilých žáků), bude žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb. § 7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Je potřeva zdůraznit, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuto:

 • Náklady na energie (tepelné i světelné)

 • Ladění klavírů

 • Opravy hudebních nástrojů

 • Půjčování hudebních nástrojů ZDARMA

 • Pravidelný školní měsíčník ZUŠ-kovinky

 • Nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun apod.

 • Nákup výtvarných potřeb, spotřeba energie vypalovací keramické pece

 • Pořizování nových kostýmů do tanečního, dramatického oboru

 • Vybavování tříd (nábytek, elektronika,...)

 • Doplňování didaktických pomůcek

Samy děti si hraní drobné opravy vypůjčených hudebních nástrojů - např. struny, výměnu kobylky, vyrovnání plechů na dechových nástrojích apod. a také si hradí plátky, strojky apod.

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb.(tzv.Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a  2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitelka školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitelka školy informuje Radu Města Jičína.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.