Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Absolventské koncerty 2023
30 31 1
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
2
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
3
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
4
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
5
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
6
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
7
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
8
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
9
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
10
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
11
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
12
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
13
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
14
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
15
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
16
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
17
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
18
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
19
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
20
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
21
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
22
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
23
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
24
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
25
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
26
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
27
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
28
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
29
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
30
ZÁPIS ŽÁKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
1 2
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání

1. v hotovosti v kanceláři naší školy

2. na účet školy:1161847389/0800 , jako variabilní symbol uveďte datum narození nebo rodné číslo žáka (bez variabilního symbolu není možné platbu identifikovat)

Hudební obor

 • 1.400,- Kč Přípravné a základní studium
 • 1.500,- Kč Muzikálový zpěv a herectví
 • 750,- Kč    Pěvecké sbory

Výtvarný obor

 • 1.300,- Kč

Literárně dramatický obor

 • 700,- Kč

Taneční obor

 • 1.300,- Kč  Základní studium I. a II. stupně a SPD
 • 1.100,- Kč   Přípravné studium

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně

 • Za I. pololetí školního roku do 15. července
 • Za II. pololetí školního roku do 15. února

Pokud nebude platba za 1. pololetí zaplacena nejpozději do 25. července a za druhé pololetí do 5. března, bude (po dvou upomínkách - první bude zapsána do žákovského sešitu žáka a druhá zaslána poštou na adresu zákonných zástupců či zletilých žáků), bude žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb. § 7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy.

Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Je potřeva zdůraznit, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuto:

 • Náklady na energie (tepelné i světelné)

 • Ladění klavírů

 • Opravy hudebních nástrojů

 • Půjčování hudebních nástrojů ZDARMA

 • Pravidelný školní měsíčník ZUŠ-kovinky

 • Nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun apod.

 • Nákup výtvarných potřeb, spotřeba energie vypalovací keramické pece

 • Pořizování nových kostýmů do tanečního, dramatického oboru

 • Vybavování tříd (nábytek, elektronika,...)

 • Doplňování didaktických pomůcek

Samy děti si hraní drobné opravy vypůjčených hudebních nástrojů - např. struny, výměnu kobylky, vyrovnání plechů na dechových nástrojích apod. a také si hradí plátky, strojky apod.

Úplata za vzdělávání

Výše úplaty se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb.(tzv.Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1. a  2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitelka školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. O změně výše úplaty ředitelka školy informuje Radu Města Jičína.

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.