Užitečné odkazy

www.nasetelevize.cz - internetová televize našeho kraje

www.msmt.cz - stránky Ministerstva školství

www.azus-cr.cz - stránky Asociace základních uměleckých škol ČR

www.tvorivyamos.cz/ - Tvořivý Amos

www.nadacnifondklausovych.cz - Nadace Lívie  a Václava Klausových

www.czesha.cz/ - Unie školských asociací

www.vuppraha.cz/ - Výzkumný ústav pedagogický

www.uiv.cz/ - Ústav pro informace ve vzdělávání

www.uur-zuscr.cz/souteze.php?podstranka=4 - Ústřední umělecké rada

 www.rvp.cz - Portál k rámcovým vzdělávacím programům

www.rozhlas.cz/nakladatelstvi/portal/  - hudební nakladatelství Českého rozhlasu

disk.cz/disk/article?188 - moderní zpracování hudby pomocí PC

 

www.midimaster.de/main.htm -PC výuka rytmu

www.midimaster.de/main.htm - PC výuka not

https://www.klasika.wz.cz/Zivotopisy/zivotftrame.htm

https://cestiskladatele.wz.cz/

https://www.antonin-dvorak.cz/

www.modernivyucovani.cz

 https://dusan.pc-slany.cz/hudba/default.htm - Stránky k výuce hudební nauky

 

www.prgcons.cz/ - Státní konzervatoř Praha

www.tkpraha.cz/ - Taneční konzervatoř Praha

www.konzervatorpardubice.cz - Konzervatoř Pardubice

www.konzervatorbrno.eu- konzervatoř Brno

www.supss.cz - Střední umělecko-průmyslová škola sklářská, Železný Brod

www.susg.cz - Střední umělecká škola grafická Jihlava

 

www.vsup.cz - Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

www.amu.cz - AMU Praha = FAMU+DAMU+HAMU

www.jamu.cz - JAMU v Brně

www.avu.cz - Akademie výtvarných umění v Praze

 

www.namu.cz - Nakladatelství AMU v Praze