Miroslava Vrbová, DiS.

Vystudovala hru na violoncello na konzervatoři v Kroměříži a poté až do roku 2004 působila ve Filharmonii Hradec Králové.

Od roku 2004 vyučuje na naší škole hře na violoncello a komorní hře.

Od ledna 2011 do června 2021 byla do odchodu do důchodu zástupkyní ředitelky školy.

Její žák Adam Šulc byl přijat ke studiu hry na violoncello na Pražskou státní konzervatoř.