VÝTVARNÝ OBOR

,,Skutečnný umělcův talent sestává z umění přesvědčit druhé, že jeho bláznivé nápady jsou pro ně absolutní nezbytností."
Pablo Picasso

Odkaz na virtuální galerii výtvarných prací žáků - ZDE

Základem práce ve výtvarném oboru je skupinové vyučování, které však vychází z individuálního vedení každého jednotlivého žáka ve skupině. Součástí výuky je plošná tvorba, prostorová i akční tvorba.

Základem plošné tvorby  kresba a malba zde zařazujeme práci s měkkými materiály (dřívko, měkká tužka, štětec, umělý i přírodní uhel, tužkové fixy) a s tvrdými materiály (pero, tvrdší tužka, rudka, olejový pastel). Pro kresbu mokrou stopou používáme tuše, inkousty, mořidla, bretonové barvy). Oba způsoby také používáme jako kombinované kreslířské techniky – kolorování, rozmývání či lavírování). 

Základní barevné techniky a materiály jsou křídy, suché pastely užité do suchého i mokrého podkladu, voskové pastely, vodové barvy, akvarelové barvy, temperové barvy. Malířské techniky užíváme i ve volných kombinovaných malířských technikách. Setkáte se zde i s grafickou technikou – odkrývací technika na voskovém podkladu, gumotisk, sádroryt, sádrořez, protisk, tisk z koláže, linoryt, linořez, dřevořez, suchá jehla, protisk.

Pro uměleckou tvorbu využíváme všech kreslířských, malířských, grafických a plastických materiálů a technik, doplněných o další materiály a techniky a jejich kombinace (koláž, tiskátka, frotáž, šablony, techniky využívající vosk, paličkování aj.).

Základním materiálem pro prostorovou tvorbu je sochařská hlína doplněná o papír, sádru a umělé modelovací hmoty. Nutností pro výrobu keramiky je  vypalovací pec a tu škola vlastní a dokonce i dva hrnčířské kruhy. 

Studium na výtvarném oboru je rozděleno

  • na dvouleté přípravné studium - pro děti  od 5-6 let
  • I.stupeň – je sedmiletý pro děti od 7 let (starší žáci jsou zařazeni do vyšších ročníků dle věku a svých schopností)
  • II. stupeň – je tříletý pro žáky od 14 let

Základem práce výtvarného oboru je skupinové vyučování. Délka vyučování je dvouhodinová lekce v přípravnémstudiu a tříhodinová lekce v základním studiu jednou týdně. Výuka probíhá přiměřeně k věku a žáci pracují individuelně i ve skupinách. Při práci využíváme všech dostupných materiálů.

Žáky vedeme systematicky, cílevědomě, k sebehodnocení, respektování společně dohodnutých pravidel.

V roce 2021/2022 vyučují ve výtvarném oboru:

  • MgA. Jindřiška Barchini Jůzová
  • Mgr. Zuzana Nejedlá