Zámecké myšky

Dětský pěvecký "Sboreček "založila ve školním roce 2005-2006  paní učitelka Jana Včeláková.  Hlásky 25 dětí (5-7letých)  obohacovaly nejedno interní vystoupení v ZUŠ, ale i akce pořádané městem. Zámecké myšky jsou předstupněm pěveckého sboru Zámecké myši.

Od školního roku 2007-2008 převzala vedení nejmenších zpěváčků  paní učitelka Věra Čejková. Navštěvuje kolem 50 dětí, které vystupují pod názvem „Zámecké myšky“.

Od září 2015 vede soubor paní učitelka Pavlína Hrdinová a od září 2018 paní učitelka Zdenka Svobodová.

Děti mají v repertoáru veselých rytmických písní i svoji vlastní:

„Zámecké myšky“

              Na jičínském zámku straší,

              za to můžou myšky asi,

              jsou to malé myšičky,

              zpívají si písničky,

              ty "Zámecké myšičky"!