Zámecký pěvecký sbor

Ve sborovém zpěvu se věnujeme soustavnému zdokonalování pěveckých návyků a dovedností. Patří k tomu i vedení k harmonickému cítění a sluchové vytříbenosti. Tohoto, ne příliš snadného úkolu, se žáci  snaží dosáhnout na hodinách sborového a komorního zpěvu. Jejich pravidelná setkání se konají jednou týdně. Repertoár je přizpůsoben věku a schopnostem dětí (jednohlasé písně, lidové písně, vícehlasé písně – stará hudba, spirituály, populární hudba…). Odměnou za systematickou a pečlivou práci je radost z čistě znějících vokálů a prezentace vícehlasého zpěvu na veřejných vystoupeních a koncertech (festival Jičín-město pohádky, Valdštejnské slavnosti,  pravidelné koncerty v kostele sv. Ignáce v Jičíne, v kostele v Popovicích a Konecchlumí; interní i veřejné koncerty ).

Ve školním roce 2010/2011 bylo obsazení pěveckého sboru v počtu do 20 zpěváků (16 - 19 let). 

S myšlenkou založení pěveckého sboru přišla v roce 1987 paní učitelka Břetislava Matějková. Školní sbor dále vedla paní učitelka Jaroslava Komárková (1989-1991), Vladimíra Nováková-Matušková (1991-1997), Zdena Svobodová (od roku 1998), Mgr. Jana Včeláková  (1999-2009), Lucie Kunstová (2009-2011). Dále jej vedly paní učitelky Mgr. Kateřina Bičíková (2011-2014), skvěle si vedla paní učitelka Pavlína Bartů Hrdinová (2014-2018) a v současné době je smormistryní paní učitelka Bc. Nikola Hrdinová.

Sbor je zaměřen především na pupulární hudbu a gospely, ale nevyhýbáme se ani úpravám lidových písní a staré hudbě.