Bc. Frydrychová Eliška

Paní učitelka je naší bývalou absolventkou na pobočce v Sobotce ve třídě paní učitelky Petry Matouškové. Studovala na Univerzitě Hradec Králové obor Hudební výchova a Výtvarná výchova, kde studium ukončila bakalářským diplomem. Poté byla přijata ke studiu hry na klavír na konzervatoř v Pardubicích, kde studuje dodnes.

Od 1. ledna 2015 vyučuje hru na klavír.