Bc. Eliška Frydrychová

Paní učitelka je naší bývalou absolventkou na naší škole ve třídě paní učitelky Petry Matouškové. Studovala na Univerzitě Hradec Králové obor Hudební výchova a Výtvarná výchova, kde studium ukončila bakalářským diplomem. Poté byla přijata ke studiu hry na klavír na konzervatoř v Pardubicích, kde v červnu 2019 tato studia úspěšně absolvovala.

Od 1. ledna 2015 vyučuje hru na klavír , keyboard a klávesovou praxi.