Bc. Hovorková Nikola, DiS.

Paní učitelka vystudovala sólový zpěv na konzervatoři v Ostravě a poté bakalářská studia v oboru sólový zpěv na Univerzitě Hradec Krílové.

Od září 2017 vyučuje na naší škole sólovému zpěvu a hudební teorii.