Bc. Pavel Hučík

Pan učitel je absolventem Konzervatoře J. Deyla v Praze v oboru hra na akordeon a kontrabas.
Od roku 1988 vyučoval na naší škole a od roku 2005 řediteloval v ZUŠ Hostinné.
Od 1. 9. 2021 opět vyučuje na naší škole oba nástroje i hru na keyboard a hudební teorii.