Marta Detková, DiS.

Od první třídy ZŠ se chodila učit zpívat na ZUŠ v Praze k paní profesorce Daniele Šimůnkové. Po ukončení ZŠ pokračovala u paní profesorky Šimůnkové ve studiu i na Konzervatoři a Ladičské škole Jana Deyla v Praze, kde ke svému hlavnímu oboru-sólovému zpěvu – přidala také studium hry na violoncello u paní profesorky Danuše Sommerové. Po absolvování konzervatoře v obou oborech se dále více než 15 let soukromě učila koloraturnímu, sopránovému zpěvu u dlouholeté sólistky Opery Národního divadla paní Boženy Effenberkové, která se souborem ND nastudovala provedla více než 60 pěveckých rolí. Po absolvování konzervatoře působila paní učitelka v ZUŠ Český Brod a ZUŠ Lounských, Praha 4.

V současné době se paní učitelka věnuje soukromě zpěvu duchovní hudby (Vánoční a Velikonoční koncerty apod.) a v letošním roce nazpívala CD – Oratorium Kázání na Hoře s hudbou současného autora Marka Šlechty, které půjde do distribuce a prodeje v příštím roce.

Paní učitelka učí naší škole zpěv a hudební teorii od září 2019.