Dykastová Kateřina

Paní učitelka studuje hru na varhany a klavír na konzervatoři v Pardubicích a od září 2016 vyučuje na naší škole nhře na klavír.