Eva Poláková, statutární zástupkyně ředitelky

Na naší škole pracuje od roku 2004 jako účetní, ekonom, personalistka, ... Je statustární zástupkyní ředitelky školy.