Pavla Novotná, Dis.

Paní učitelka studuje hru na harfu na Pražské státní konzervatoři. Kromě studií je vyhledávanou komorní hráčkou.
Na naší škole vyučuje hru na harfu od roku 2017.