Pavla Novotná, Dis.

Paní učitelka vystudovala hru na harfu na Pražské státní konzervatoři. Kromě studií je vyhledávanou komorní hráčkou.
Na naší škole vyučuje hru na harfu i příčnou flétnu a Hudbánky od roku 2017.