Petr Benett

Pan učitel je absolventem Vojenské konzervatoře v Roudnici nad Labem s aprobací pro výuku hry na kytaru a trubku. Od září 2020 vyučuje na naší škole.