Eva Zavadilová 

je od srpna 2014 v naší škole zaměstnána jako paní uklízečka