Bc. Záveská Kateřina, DiS.

Paní učitelka vystudovala kontervatoř v Pardubicích - obor housle. V současné době si doplňuje vzdělání na Univerzitě Hradec Králové, kde se ve hře na housle ještě zdokonaluje.

Na naší škole vyučuje hře na housle a souborové hře od září 2013.

"Od šesti let hraji na housle. Základní uměleckou školu v Hořicích jsem absolvovala v roce 2006 pod vedením paní učitelky Lenky Uhlíkové. V rámci přípravy na studium na konzervatoři jsem se v roce 2005 zúčastnila houslového kurzu  na Kuksu, který vedl PhDr. Mgr. Vladimír Kulík.

Na základní škole jsem se kromě hry na housle věnovala také gymnastice a výtvarnému oboru. V posledních ročnících umělecké školy a ve dvou ročnících konzervatoře jsem byla členkou Hořického komorního orchestru. Později jsem hrála v Bělohradském kvartetu, který například zorganizoval koncert na záchranu kostelíka na Byšičkách. V roce 2012 jsem ukončila studium na konzervatoři v Pardubicích ve třídě Mgr. Ladislava Navrátila. V současné době jsem studentkou Univerzity Hradec Králové a věnuji se zde studiu hudební kultury se zaměřením na vzdělávání a hry na nástroj. V rámci hry na housle navštěvuji třídu Mgr. Dalibora Hlavy.