Anna Zedníčková 

Paní učitelka je bývalou absolventkou naší školy. Byla žákyní v sólovém zpěvu u paní učitelky Mgr. Kateřiny Bičíkové a tanečního oboru paní učitelky Evy Černochové.
 
V současné době zakončuje svá studia na konzervatoři v Pardubicích - obor klasický zpěv u prof. Medkové.
Od 1. 9.2021 vyučuje na naší škole.