Vážení rodiče a žáci.
Chci vás ujistit, že výuka na naší škole nadále bude probíhat ve všech oborech podle domluvených rozvrhů, po dobu nouzového stavu RUŠÍME pouze výuku v předmětech Symfonický orchestr, Zámecké myšky, Komorní sbor a Zámecký pěvecký sbor.

Jejich výuka bude obnovena po ukončení nouzového stavu.

Abych předešla nejasnostem, chci informovat žáky předmětu sólový zpěv, že jejich výuka bude také nadále probíhat, pouze bude její obsah zaměřen teoreticky.

Rozhodla jsem takto na základě Nařízení Krajské hygienické stanice KHK z 1. 10. 2020 (č.j. KHSHK 30403/2020/SPR.HK/BBě).

Bc. Jaroslava Komárková, ředitelka školy

 

Blahopřejeme žákům z výtvarného oboru a zároveň jejich paní učitelce Mgr. Zuzaně Nejedlé k ocenění v soutěži Pestrý svět:

Pestrý svět – výtvarná soutěž pro děti

Při vyhodnocení výsledků 5. ročníku (TÉMA: Létání) byly oceněny následující práce:

Damián HAVLE, Jan SŤEHULKA (ZUŠ Jičín): Přelet nad pouští a řekou Nil                

Elen ŤUKALOVÁ (ZUŠ Jičín): Přelet nad horami

Šarlota JANDOVÁ (ZUŠ Jičín): Přelet nad krajinou                     

 

 

Vážení, rodiče.
Naše škola vydává tato doporučení s cílem zachovat plný provoz školy.

Z pochopitelných důvodů žádáme především vás, rodiče, abyste své děti doprovázeli pouze k venkovním vchodovým dveřím v přízemí do školy.
Posečkat na své děti můžete v Jičíně např. na nádvoří zámku a v Sobotce v okolí školy.

I my, učitelé, uděláme vše proto, abychom z preventivních důvodů dodržovali následující pravidla spolu s vašimi dětmi.

•    všichni ve škole i po dobu výuky (s výjimkou výuky dechových nástrojů a pěveckého oddělení) nosíme roušky
•    před výukou si všichni dezinfikujeme ruce, dezinfekčními prostředky jsou jak u vstupu do školy, tak ve všech učebnách i na toaletách k dispozici
•    před každou vyučovací hodinou větráme třídy průvanem, a pokud to počasí dovolí, tak okna v průběhu vyučování zůstanou otevřená
•    přirozeně se všichni po použití toalety dezinfikujeme a paní uklízečky minimálně dvakrát až třikrát denně všechny společné prostory též dezinfikují
•    v případě běžného nachlazení (rýma, kašel,…) zůstanou jak žáci, tak vyučující v domácím léčení. Tady opravdu apelujeme na vás, rodiče, abyste s těmito příznaky neposílali děti k nám do školy!!!
•    žádáme žáky, aby se zbytečně nezdržovali v prostorách školy

Děkujeme, že všichni společně budeme dodržovat základní hygienická pravidla, protože si my, učitelé, a jistě ani vy, rodiče, nepřejeme školu uzavřít. V případě, že se tak stane např. z důvodu plošného uzavření škol, jsme na tuto možnost připraveni.
Máme vypracovaný systém distančního studia jak v individuální výuce, ta v kolektivních předmětech.
Zkušenosti z období uzavření škol uplatníme díky elektronizaci a včas vám všechny instrukce sdělíme.


V Jičíně dne 21. 9. 2020

Bc. Jaroslava Komárková, ředitelka školy


 

10. ledna k nám dorazila inspekční zpráva na základě provedené inspekce ČŠI. Zde naleznete její obsah.

 

Koncert pro Otakar Kováře je z pochopitelných důvodů přeložen na 20. listopadu 2020 od 18,00. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

záznam koncertu

ZDE

 

Co o nás pnapsali noviny:

Jičínský deník 27. 10. 2018

ZDE naleznete záznam celého koncertu

Blahopřejeme všem našim žákům, kteří reprezentovali naši školu v krajském a ústředním kole soutěží MŠMT ve hře na dechové nástroje a zpěv.

 • Darina Stránská získala 1. cenu s postupem do ústředního kola (žákyně MgA. Františka Komárka, korepetitorka - Markéta Mašková), kde získala ve své kategorii krásné 2. místo.
 
 • Barbora Veselková získala v krajském kole  1. cenu s postupem do ústředního kola (žákyně Pavlíny Hrdinové DiS., korepetitor - Mgr. Pavel Krčmárik), kde získala ve své kategorii 3. místo.

 

Srdečně blahopřeji našim žákyním k přijetí na konzervatoř. Darina Stránská bude studovat hru na klarinet v Pardubicích, Barbora Veselková klasický zpěv v Praze Na Rejdišti a Klaudie Nguyen populární zpěv také v Praze.
Poděkování patří i jejich učitelům - MgA. Františku Komárkovi, Pavlíně Hrdinové DiS. a Veronice Kaiserové a za přípravu z hudební teorie paní učitelce Ing. Kataríně Kalvodové DiS..

Bc. Jaroslava Komárková, ředitelka školy

ÚSPĚCH MUZIKÁLU O ELIŠCE KATEŘINĚ SMIŘICKÉ V POLSKU

 22. září 2017 vyjelo celkem 78 dětí, které zvtárnily v koncertní verzi náš autorský muzikál, do polské Swidnice.

Úspěch byl podobný jako doma v Jičíně, na konci tleskalo publikum vstoje. Více v článku  ZDE 

LUKÁŠ KNAP, žák pana učitele Mgr. Pavla Krčmárika byl dodatečně přijat ke studiu hry na keyboard na konzervatoř v Teplicích a my mu přejeme hodně úspěchů a štěstí při studiu!!!

Máme velikou radost, že k dalšímu hudebnímu studiu na Pražskou konzervatoř Na Rejdišti byli po úspěšných talentových přijímacích zkouškách přijati všichni 3 naši žáci - Karolína Gregorová na příčnou flétnu (třída p. uč. Š. Rejškové), Karolína Mydlářová na zobcovou flétnu (třída p. uč. Jany Vávrové) a Adam Šulc na violoncello (třída p. uč. Miloslavy Vrbové).
Všem přijatým srdečně blahopřeji a přeji mnoho úspěchů a radostí do dalšího studia a všem vyučujícím děkuji za náročnou přípravu.
Jaroslava Komárková, ředitelka školy

Výsledky krajských kol soutěže MŠMT ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje v roce 2017:

BLAHOPŘEJEME K UMÍSTĚNÍ NAŠICH ŽÁKŮ:

HRA NA KLAVÍR:

 • 0. kategorie: 1. místo - Emilie Velešovská (p. uč. Mgr. P. Krčmárik)
 • 1. kategorie: čestné uznání I. stupně - Stella Gregorová (p. uč. V. Čejková, DiS.)
 • 2. kategorie: 3. místo - Amálie Stuchlíková (p. uč. R. Krchňáková, DiS.)
 • 5. kategorie: čestné uznání I. stupně - Marie Krejcarová (p. uč. Ing. K. Kalvodová)
 • 8. kategorie: čestné uznání I. stupně - Fišerová Anna (p. uč. V. Čejková) a Anna Krejcarová (p. uč. M. Petira, DiS.)

HRA NA VIOLONCELLO:

 • IX. kategorie: 3. místo - Adam Šulc (p. uč. M. Vrbová DiS.)

HRA NA HOUSLE:

 • 1. kategorie: 3. místo - Sabina Draslarová (p. uč. K. Záveská DiS.)
 • 3. kategorie: 2. místo - Vlasta Pospíšilová (p. uč. K. Záveská DiS.)
 • 4. kategorie: 2. místo - Kryštof Sedláček (p. uč. K. Záveská)

HRA NA KYTARU:

 • 2. kategorie: čestné uznání - Alice Máchová (p. uč. MgA. M. Knězů)
 • 4. kategorie: 3. místo - Alena Purkrábková (p. uč. Mgr. Ivana Velebná)

 

Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.

A je to tady!!!

Dva a půl roku jsme pro vás připravovali výjimečnou akci, jakou Jičín ještě ve své historii nezažil - divadelní muzikálové představení! Dva a půl roku příprav, dřiny a někdy i slziček.... Dva a půl roku života...Dva a půl roku radosti být u toho a tvořit! Jsem pyšná na naše žáky i pedagogy, jak a kam jsme to spolu dotáhli.... Byly samozřejmě i chvíle zoufalství a marnosti, ale na ty se vždycky rychle zapomíná, protože radost z výsledku všechno předčí. Nechci ano opomenout otče myšlenky pana Otakara Kováře, který je autorem všech 22 skladeb, které v muzikále zazní a pak spisovatelku a scenáristku Martinu Komárkovou, která všechny postavy "rozpovídala" :-) a také chci poděkovat paní učitelce Erně Březinové,který celý ansámbl dokázala dát dohromady! Myslím, milé a vážené publikum, že se máš na co těšit! Velmi si přeji, abychom si to vzájemně na obou stranách užili a radovali se.

Srdečně, Jaroslava Komárková

     K zajištění kvalitního školního vzdělávacího programu naše škola disponuje aprobovanými učiteli, ti zajišťují kvalitní výuku i tím, že pracují na svém dalším prohlubování odborné kvalifikace. Aktivně sledujeme společenský vývoj, potřeby žáků ve vzdělávání a jsme otevřeni novým trendům výuky.

     Sdílíme zkušenosti i s jinými školami, profesními sdruženími a účastníme se aktivně inovačních procesů a pilotáží.

    Naše škola poskytuje základy v uměleckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném, literárně dramatickém a žádný obor nepracuje izolovaně. Na spolupráci mezi pracovníky školy, mezi jednotlivými odděleními, rodiči a především dětmi, klademe velký důraz.

     Ve výtvarnémliterárně dramatickém a tanečním oboru realizujeme práci v projektech, která podtrhuje význam kolektivní práce. V hudebním oboru se naše škola specializuje na komorní a souborovou hru a tím vede žáky nejen k muzicírování, ale zároveň k zásadám kolektivní spolupráce. Zároveň je dávána příležitost žákům vybrat si skladbu, kterou si chtějí zahrát.

    Každé dítě motivujeme pocitem úspěchu!

Novinky

ZUŠkovinky, září

03.06.2020 21:44
ZUŠkovinky, září 2020.pub.pdf (644622)

Inspekční zpráva

10.01.2020 21:17
IZ ZUŠ 2019 IZ ZUŠ 2013 IZ ZUŠ 2003 IZ ZUŠ 1999

ÚŘEDNÍ HODINY PODATELNY:

PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8:00-16:00

PÁTEK - 8:00-14:00

elektronická podatelna:

kovacova@zusjicin.cz

komarkova@zusjicin.cz

polakova@zusjicin.cz

ID Datové schránky:

p8kmu5p

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů -  ZDE 

Pověřenec GDPR:

Mgr. Martin Hlava,

tel. 493 545 110

email: poverenec@mujicin.cz

Ředitelka školy Bc. Jaroslava Komárková obdržela 28. 3. 2017 z rukou ministryně Kateřiny Valachové nejvyšší rezortní vyznamenání za vynikající pedagogickou činnost, Medaili MŠMT 2. stupně.

Na stránkách MŠMT je popsáno, za co medaili obdržela:

Bc. Jaroslava Komárková je nejen výbornou pedagožkou, ale i manažerkou a významně oživuje kulturní a společenský život města Jičína, značně zkvalitnila výuku v základní umělecké škole, což se odrazilo i ve zvýšení zájmu o školu a v zásadním nárůstu počtu žáků, má vliv i na zapojení žáků do mimoškolních aktivit – především je třeba zmínit realizaci autorského muzikálu, který se svými žáky nastudovala.

Elektronická přihláška je dostupná zde

Tradiční partner školy je firma:

Naši partneři:

www.mujicin.cz

www.pohadka.cz

 Kostýmy - Móda Petra Plítková

www.cmias.cz, CMI Melodia a.s. - specialista na hudební nástroje Yamaha, Ashton a Fender

Záznam  vystoupení celoškolního projektu "The Beatles", které se uskutečnilo 16. 5. v Masarykově divadle v Jičíně pro základní školy:

16. 5. 2013 v 8:00, 1. část

16. 5. 2013 v 8:00, 2. část

16. 5. 2013 v 10:00, 1. část

16. 5. 2013 v 10:00, 2. část

web stránky pro vás připravuje a edituje Bc. Jaroslava Komárková

Konfucius:
"Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím."

Počitadlo přístupů:

31. 10. 2016 se uskutečnil konkurz na obsazení hlavních a vedlejších rolí nově připravovaného muzikálu "Stvoření světa" z dílny osvědčené trojice Martina Komárková - Otakar Kovář - Jaroslava Komárková.
Chceme poděkovat všem zájemcům za účast, velmi si toho vážíme!!!
Na hlavní a vedlejší role byli vybráni:
postava Lilith - Nikol Soeldnerová a Bára Muchová
postava Prázdnoty - Lucie Kobrlová a Barbora Benešová
postava Pána Boha - Michal Jandera a Matěj Pour
postava Adama - Petr Plašil a Adam Vávra
postava Evy - Alexandra Pátková a Anděla Šemberová
postava Anděla - Kristýna Kopalová, Klaudie Nguyen, Anna Chromovská a Lucie Záveská